30 de gener del 2011

Personatge de la setmana: Richard Stallman


Richard Stallman (Nova York, 1953) és programador informàtic i activista del moviment del programari lliure. Stallman va començar treballant per l’Institut Tecnològic de Massachusetts en el laboratori d’intel•ligència artificial. Actualment Stallman es dedica a propagar les seves idees mitjançant conferència arreu del món sobre programari lliure.

Per utilitzar una ordinador cal un software, un sistema operatiu, per poder desenvolupar la màquina. La majoria d’aquests software són privats, és a dir, els seus propietaris no permeten que es compartissin entre la comunitat. És en aquesta tessitura que Stallman publica al 1985 l’anomenat Manifest GNU un text que es caracteritza per defensar l’utilització d’un software lliure que pogués ser l’alternativa a l’existent sofware privat, Unix. La voluntat d’articular una via diferent en el software el porta a funda una fundació per donar cobertura financera i tecnològica al seu projecte.

Richard Stallman defineix el software lliure en tant que l’usuari té la “llibertat per executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari”. A més, però, aquesta llibertat queda dividida en quatre tipus:

1) Llibertat d’executar el programa amb qualsevol propòsit
2) Llibertat per estudiar el programa, el funcionament, i canviar-lo per tal que s’adapti a les necessitats de l’usuari mitjançant l’accés lliure al codi font
3) Llibertat per redistribuir el programari base
4) Llibertat per repartir còpies de les modificacions al programari que s’hagin efectuat per l’usuari

L’elaboració d’un sistema operatiu es fonamenta el diverses parts: cal un nucli però a més a més és necessari desenvolupar tota una sèrie de programes com editors de text, software per correu electrònic... Per tant, aquesta elaboració pot tardar anys. Stallman entre 1985 i 1992 elabora, juntament amb voluntaris de la fundació, les principals bases d’aquest software. L’any 1992 i amb la col•laboració d’un altre programador, Linus Torvalds, es posa en marxa el sistema GNU/LINUX que és el sistema operatiu lliure per excel•lència del món i un dels tres més utilitzats.

Stallman a més de ser l’instigador del software lliure, també ha estat qui ha donat contingut i rellevància al terme copyleft, que es contraposa al copyrigth. El copyleft és un sistema de llicències “obert” que va de la mà amb el sistema GNU. El copyleft és la llicència que permet als creadors de programari lliure assegurar-se que el seu treball no serà adquirit per algú altre que en restringeixi la circulació lliure. És a dir, si es posa lliurement un programa sense copyleft algú en pot fer modificacions i distribuir-lo privativament, en canvi si prèviament s’ha usat el copyleft aquesta possibilitat queda descartada. Amb el copyleft a més, un cop posat en circulació el programa pot rebre totes les modificacions que els usuaris o programadors vulguin fer-ne.

Text realitzat per l'assignatura Periodisme d'Internet