19 de febrer de 2012

Ciutadans o Sùbdits?Després de dos anys de censura i amagat en un calaix, esperem que algun dia ens expliquin perquè, la televisió pública, TV3, va emetre dimecres “Monarquia o República” un reportatge normal i sense polèmiques que es limitava a mostrar dues opinions divergents: o república o monarquia. Preocupant però que la monarquia hagi de ser defensada per gent com Peces-Barba o Alejo Vidal Quadras, la veritat.


La pregunta però és? Tan malament veien les forces del mal que s’emetés aquest reportatge? Però si realment no ha estat res... unes declaracions neutres i inodores . Ja està. No s’ha entrat massa en la legitimitat de la monarquia actual que ve a partir del cop d’estat de 1936, perquè és el règim que s’instaura a partir d’aquell moment, dictatorial per cert, que retorna la dinastia borbònica al poder. Ni tampoc en el tracte que ha dispensat la monarquia actual a Catalunya, per exemple amb declaracions com “a nadie se le obligó nunca a hablar castellano” que va fer el mateix Rei. Vaja, un reportatge més històric que actual que tampoc posa les cartes sobre la taula.


Vidal-Quadras va afirmar sense pudor que “la majoria dels catalans dóna suport a la monarquia”, molt arriscat perquè mai s’ha preguntat sobre aquest fet. I sincerament, posats a preguntar fem-ho per si volem seguir aguantant-los o si marxem i fem la nostra República. La catalana.


Article publicat el 17 de febrer del 2012